3. Bavorsko-česká burza firem

3. Bavorsko-česká burza firem s rozšířeným zaměřením na více odvětví

 Přeshraniční dialog, síť kontaktů a nové obchodní vztahy: Bavorsko-český veletržní formát se zaměřuje na firmy z oblastí strojírenství, elektrotechnika, IT, automotive a stavebnictví, ale mohou se ho zúčastnit výstavci i hosté ze všech branží. Všechny přednášky jsou dvojjazyčně simultánně tlumočeny. Burza firem se koná 16. října 2019 od 15:00 hodin v Kulturním domě Družba v Klatovech, vstup pro výstavce i hosty je zdarma. Je již možné se přihlásit u paní Ing. Jaroslavy Pongratz: j.pongratz@euregio-bayern.de nebo 0049 170 8118194.

 

 

Setkání branže v Kemnathu s rekordní účastíČesko-bavorský inovační den