4. Česko-bavorský inovační den

Rezilientní region

Na 4. bavorsko-českém dni inovací získáte cenné podněty z první ruky od TOP řečníků z Bavorska a Česka.

Získejte nové kontakty z oblasti ekonomiky, vědy a politiky ze společného přeshraničního hospodářského prostoru.

Program a referenti:

www.by-cz-innovationday.eu

Účast je zdarma. Akce bude tlumočena čestina<-> němčina.

Přihlášení zdarma

Václav Havel. Evropa jako úkol | výstava a doprovodný program FreyungVáclav Havel. Evropa jako úkol | výstava a doprovodný program Pasov