Energetická transformace s Interregem

Nové nápady a možnosti financování v programech EU Interreg B a Interreg Europe

Všichni hovoří o evropském Green Deal. “Zelená témata” budou klíčová i v budoucích projektech Interreg. V rámci diskuze se Sebastianem Botzlerem (Bavorská výzkumná aliance) a Astrid Heindel (Technologické centrum Ruhstorf) se blíže podíváme na téma „obnovitelné energie a energetická efektivita“.

Jak mohou projekty Interreg B a Europe přispět k rozvoji česko-bavorského pohraničí v oblasti energetické transformace? Která témata jsou v současné době aktuální? A které nápady / opatření lze vůbec financovat?

Datum: 29.09. | 10:00 hod.

Prezentace

EU-poradenství: Energiewende_FINAL

Astrid Heindel (TZE Ruhstorf): 20220929_DanuP-2-Gas_EDM_CZ_FINAL

Sebastian Botzler (BayFor): 20220922_Bayfor_Interreg_Communities_FINAL

 

Akce v rámci nové tematické řady k Interreg EU-poradenství Dolní Bavorsko a Horní Franky

Již více než 30 let symbolizuje Interreg úspěšnou spolupráci mezi evropskými regiony a městy. Projekty Interreg B a Europe umožňují aktérům z Bavorska a Česka vyměňovat si zkušenosti a odborné znalosti napříč Evropou, budovat udržitelné sítě, připravovat investice, otestovat nové nápady a vyvíjet tak individuální řešení na místní úrovni. V období financování 2021–27 se spolupráce zaměřuje na evropský Green Deal. Programy se věnují tématům pro chytřejší, zelenější, propojenější, sociálnější a občanům bližší Evropu.
V naší nové řadě budou vybrána témata, která jsou pro náš region důležitá a podrobněji se jimi budeme zabývat s vybranými odborníky a úspěšnými realizátory Interreg projektů. Dále představíme možnosti financování u programů Interreg B (Central, Danube a Northwest) a Interreg Europe.

Fotograf: Armin Kübelbeck, CC-BY-SA, Wikimedia Commons

Česko-bavorský inovační den6. česko-německé setkání branží v Chamu