Jak se učí stroje

Inovační den v Plzni ukázal, co vše dokáže umělá inteligence ve firmách

 

Plzeň. V rámci Česko-bavorského inovačního dne na Západočeské Univerzitě v Plzni diskutovalo 120 zástupců z oblasti hospodářství, vědy, výzkumu a institucí z Česka a Bavorska o šancích a nových technologiích v umělé inteligenci (UI). Klíčová byla otázka využití UI pro průmyslové aplikace a vývoj nových produktů.  Česko-bavorský inovační den tentokráte ve Výzkumném centru NTIS Západočeské univerzity  v Plzni zorganizovala Poradenská kancelář Horní Falcko a Regionální kancelář n IHK Regensburg für Oberpfalz / Kelheim a Česko-německé průmyslové komory.

Během prohlídky laboratoří NTISu mohli zástupci regionálních firem získat přehled o aktuálních výzkumných projektech v oblasti UI. U informační stánků ve foyer prezentovali jak zástupci firem, tak i výzkumné instituce a start-upy z Východního Bavorska a Západních Čech různé způsoby využití dané technologie – od služeb v oblasti virtuální reality až po chytré logistické systémy ve skladech. „Při našich akcích se zaměřujeme na aktuální témata a nové technologie a zároveň chceme Česko-bavorským inovačních dnem podpořit přeshraniční výměnu v již stávající nebo nově vzniklé regionální síti aktérů.  Právě zde vznikají nápady na nové projekty a inovace, při jejichž realizaci firmy podporujeme “, uvádí manažeři technologií a inovací  Lucie Valentová a Michael Zankl.

Přednášky prestižních řečníků z řad UI expertů a různé firmy ukázali rozmanitost daného tématu. Start-up Neuron Soundware z Prahy vyvinul UI, která na základě audioanalýzy dokáže rozpoznat poruchy strojů. Několikrát oceněná firma  audEERING z Gilchingu u Mnichova identifikuje lidské emoce na základě hlasu. Zakladatelka firmy Dagmar Schuller ukázala publiku, že dřívější fikce z amerického seriálu  „Knight Rider“ z 80. let, ve které dokáže auto rozpoznat náladu svého řidiče a vyvodit z toho důsledky, je nyní v některých oblastech již realitou.  „Například je již dnes možné s pomocí UI rozpoznat deprese nebo Parkinsonovu chorobu a to mnohem dříve, než by ji dokázal diagnostikovat člověk “, vysvětlila Schuller.

Richard Brunner (IHK Regensburg) a Dagmar Schuller (audEERING)
Foto: Štychová

„Naším hlavním úkolem je identifikovat algoritmy a převést je do průmyslu“, řekl Vladimír Mařík z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky CIIRC v Praze. Český Top-Expert pro výzkum v oblasti průmyslu 4.0. a UI říká, že průmysl se technologicky posunul na nový stupeň.  Stroje se učí z vlastních nebo jim předaných zkušeností. Některé výrobní firmy se dostaly do bodu, kdy jejich stroje „rozvíjejí duši“, což znamená: výrobní linky se začínají učit od svých vlastních procesů a nadále se zlepšují.

Prof. Vladimír Mařík

Prof. Vladimír Mařík
Foto: Štychová

 

Vytvoření UI-ekosystému, ve kterém jsou zapojeny vysoké školy, firmy a instituce, je pro profesora Maříka esenciální. Vyvinuté aplikace na vysokých školách by měly být využity přímo ve firmách. Českou republiku a Německo vidí Mařík mezi vedoucími zeměmi v evropském výzkumném prostoru. Přeshraniční instituce, které Inovační den pořádají, zde také vidí velký potenciál. „Chceme vytvářet nabídky v oblasti transferu technologií mezi vědou a hospodářstvím a přitom se koncentrujeme na know-how podniků a vysokých škol z Východního Bavorska a Západních Čech“, říkají vedoucí pracovníci IHK Regionální kanceláře v Plzni Karla Stánková a Richard Brunner.

Vortrag Dr. Král von NTIS
Foto: Štychová

Politický statement pronesl Franz Löffler, Prezident krajského sněmu Horního Flacka a Zemský rada okresu Cham, který přijal pozvání pořadatelů a přijel extra do Plzně. Chválil nejen Hightech Agendu, bavorský investiční plán do vědy a výzkumu v oblasti UI s rozpočtem 2 miliardy euro a 1.000 novými pofesory, ale také projevil velký respekt českému sousedovi. Česko je jedním z prvních států EU, které podniklo kroky směrem k národní strategii o umělé inteligenci a v květnu 2019 byl tento plán vlády schválen a uveřejněn. Löffler zdůraznil: „To jsou ty nejlepší předpoklady, abychom celosvětový závod o nejlepší UI technologie společně vyhráli. “

Česko-bavorský inovační denČesko-Bavorské setkání branže