Mechatronika, automatizace, elektronika, plasty – tak znělo heslo letošního 6. česko-německého setkání průmyslu. Den věnovaný výhradně nejnovějším technologiím a globálně konkurenceschopným inovativním výrobkům.

Odpoledne 23. června 2023 se v Chamu sešlo celkem 39 vystavovatelů z Plzeňského a Hornofalckého kraje. Spektrum vystavovatelů sahalo od zavedených firem až po mladé začínající podniky. Tomu odpovídala i pestrá nabídka: ať už při rozhovorech s vystavovateli, při různých praktických aktivitách nebo workshopech – každý si zde našel něco pro sebe, od dětí až po dospělé. Ke vrcholům patřila vlastnoručně postavená dálkově ovládaná auta od společnosti Siemens a tančící miniroboti ze zdravotnického regionu Bad Kötzting. Kromě firem byly na místě zastoupeny také regionální vysoké školy a univerzity, včetně Technologického kampusu v Chamu, který návštěvníky ohromil působivým robotickým ramenem míchajícím nápoje.

Mezi významnými hosty tohoto dne patříli prezident a okresní správce Franz Löffler, okresní prezident Walter Jonas, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, generální konzulka České republiky Ivana Červenková, poslanci zemského sněmu Gerhard Hopp a Robert Riedl a starosta města Cham Martin Stoiber. I oni znovu zdůraznili význam a pokrok bavorsko-české spolupráce v rámci příhraničního regionu. Hospodářské vztahy mezi zhruba 400 hornofalckými podniky a Českou republikou se pozitivně projevují i tím, že hrubý domácí produkt v regionu Plzeň-Horní Falc činí zhruba 60 miliard eur (2020), což je více než v některých menších evropských státech, jako je Estonsko nebo Chorvatsko.

Pořadatelé Oberpfalz Marketing, Klastr Mechatronika z České republiky a poradenské kanceláře okresu Horní Falc se mohou chlubit úspěšnou akcí plnou nových dojmů pro nadšené návštěvníky.