Rané vzdělávání sousedních jazyků v mateřských školách v Bavorsku a Čechách

Tímto Vás srdečně zveme na online akci

„Rané vzdělávání sousedních jazyků v mateřských školách v Bavorsku a Čechách“

v úterý, 11.05.2021, 15:00 – 17 hod

prostřednictvím platformy Zoom.

Odborný vstup zajistí paní Prof. Dr. Jeanette Roos. Je profesorkou pro vývojovou a pedagogickou psychologii na Institutu psychologie Vysoké pedagogické školy Heidelberg a vedoucí jednotlivých studijních programů předškolního a základního vzdělávání (BcA), v magisterském studijním programu Věd o vzdělávání (Mag.)  je zodpovědná za profil „Vzdělávací procesy v raném dětství a elementárním vzdělávání“. Jedním ze stěžejních bodů jejích výzkumů je mj. jazyková podpora ve školce.

Akce je zaměřená jak na pedagogy v mateřských školách, tak i na jejich komunální, církevní a ostatní zřizovatelské organizace i na další aktéry, kteří jsou aktivní v oblasti péče o děti a/nebo v činnostech zaměřených na zemi našich sousedů a její jazyk. Prosím přepošlete tuto pozvánku také zainteresovaným rodičům.

14:50 hod       Přihlášení techniky

15:00 hod       Přivítání

15:15 hod       Přednáška Vícejazyčnost v předškolních zařízeních + diskuze

16:15 hod       Česko-německá jazyková animace

16:30 hod       Jazyková ofenzíva, možnosti podpory

v návaznosti    zakončení a výměna na platformě Wonder

Akce se koná formou konference na platformě Zoom v německém a českém jazyce a bude simultánně tlumočena. Účast je bezplatná.

Prosím, přihlaste se do 08.05.2021 prostřednictvím této Přihlášky nebo mailem u Franzisky Kunzmannové (Franziska.kunzmann@euregio-egrensis.de, +49 9231 6692 21). Po registraci vám včas zašleme přihlašovací odkaz na akci.

10. Online přednáška „Česko-Bavorsko“ 13.04.2021Startup ByCzePS FRG 17.06.2021