10. Online přednáška „Česko-Bavorsko“ 13.04.2021

10. přednáška: Interkulturní komunikace v česko-německé spolupráci

13.04.2021 od 11:30 hod.

Otázky interkulturní komunikace hrají důležitou roli v přeshraniční česko-německé spolupráci. V této přednášce bude interkulturní komunikace zkoumána ze dvou pohledů. Z hlediska interkulturní psychologie mohou kromě jiných faktorů v česko-německé spolupráci vést kulturní rozdíly k nedorozuměním a podráždění. V přednášce budou na příkladech uvedena vysvětlení a možná řešení. Z pohledu překladatelské vědy pak vyvstává otázka, jak mohou překladatelé, jako profesionální jazykoví a kulturní mediátoři, pomoci vyhnout se kulturním rozdílům a překonat je – a jaké znalosti kulturního pozadí k tomu potřebují.

 

Přednášející:

Dr. Astrid Utler, Univerzita v Bayreuthu, výzkumná pracovnice a nezávislá koučka a poradkyně, zaměření: interkulturní komunikace a kompetence v různých kontextech (m. j. také v česko-německém)

Dr. Christof Heinz, Univerzita v Lipsku, výzkumný pracovník, m. j. vyučuje v binacionálním bakalářském studijním oboru „Interkulturní komunikace a překlad z češtiny do němčiny“ Univerzity v Lipsku s Univerzitou Karlovou v Praze

 

Code: 878138

Těšíme se na Vaši účast!

Přihlášení není nutné!

2. Bavorsko-český BusinessTalk 24.02.2021Rané vzdělávání sousedních jazyků v mateřských školách v Bavorsku a Čechách