Veřejná správa v Bavorsku a Česku: Představení nové publikace

Je třeba usnadnit spolupráci mezi místními politiky a zaměstnanci správních a úřadních orgánů v bavorsko-českém příhraničí, a to jak po stránce obsahové, tak i jazykové. K tomu má přispět i nová dvojjazyčná publikace EUREGIA EGRENSIS, která byla představena v online podobě 21.4.22. „Veřejná správa v Bavorsku a Česku – průvodce pro orientaci a komunikaci“ je název německo-české publikace, kterou od roku 2020 připravuje bilaterální skupina odborníků.

Obratová brožura se v jedné části zabývá státním zřízením a správním systémem v Bavorsku a převážně české skupině uživatelů pomáhá zorientovat se v jazyce souseda. Druhá část brožury se zabývá českým správním systémem a poskytuje převážně německému uživateli přehled o strukturách v České republice a nabízí také užitečné fráze a rady ohledně výslovnosti. Jádrem obou dvojjazyčných obratových částí je v každém případě obsáhlý slovník, který shromažďuje německé a české praktické termíny rozdělené do témat důležitých pro každodenní život.

Peter Berek, zemský rada okresu Wunsiedel a předseda bavorského pracovního sdružení v EUREGIU EGRENSIS, je potěšen cennou praktickou pomůckou, která vznikla pro všechny úrovně kolegů pracujících v komunální politice a úřadech. Touha lépe se seznámit s povinnostmi a strukturami v sousední zemi a také snížit jazykovou bariéru zasáhla i Euregio z řad jeho členů.

Projekt byl financován z programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (INTERREG V) a také Bavorským státním ministerstvem financí a vnitra.

Realizace: Franziska Kunzmann, manažerka sítě Bavorsko – Čechy v Hornofrancké poradenské kanceláři

Brožura je k dispozici ke stažení zdarma v digitální verzi na domovské stránce Euregia.

 

 

Česko-německý letní tábor mládeže 2022Česko-bavorský inovační den