Webinář poradenské kanceláře Dolní Bavorsko na téma „Best Practice v oblasti ekologických inovací a energetické transformace“

Poradenské kanceláře Horní Franky, Horní Falc a Dolní Bavorsko zahájily v květnu 2020 novou řadu webinářů „Česko – Bavorsko“ s příspěvky českých a bavorských expertů.

Příští webinář organizovaný Verenou Pfeffer z Poradenské kanceláře z Dolního Bavorska je na téma „Best Practice v oblasti ekologických inovací a energetické transformace“: Projekt DanuP-2-Gas Technologického centra Energie v Ruhstorfu.

Srdečně Vás na něj zveme. Webinář se koná ve čtvrtek 19. listopadu 2020 od 11:30 do 12:00 hodin prostřednictvím zoom.

Projekt „DanuP-2-Gas“ Technologického centra Energie Ruhstorf (TZE) Vysoké školy v Landshutu je ukázkovým projektem ekologické inovace a nadnárodní spolupráce. Pod vedením TZE společně se 13 partnery z Freyungu, Českých Budějovic a dalších zemí z Podunají je zkoumáno, jak je možné skladovat energii z biomasy a obnovitelných zdrojů, jako je sluneční a větrná energie, ve formě obnovitelného zemního plynu. Kromě jiného bude vytvořena interaktivní platforma, která umožní znázornění nevyužitých obnovitelných zdrojů energie a studie proveditelnosti pro uzly v Podunají, které umožňují propojení plynárenského a energetického sektoru.

Jak je těchto projektových výsledků dosahováno, jak probíhal vývoj projektu a hledání partnerů v době podávání projektové žádosti a jaké zkušenosti byly získány, o tom pohovoří pan Dr. Reinhart Schwaiberger, jednatel Technologického centra Ruhstorf.

Přihlášení není nutné.

Další informace naleznete zde.

https://us19.campaign-archive.com/?u=66b16ab1158e67bf2eacf0541&id=869750f53b