Na jaře 2017 bude druhá výzva k programu Interreg B Danube!

V únoru / březnu příštího roku bude druhá výzva k programu Interreg B Danube. Máte návrh na projekt v oblastech inovace, přírodní a kulturní zdroje nebo udržitelná doprava, který byste chtěli realizovat s partnery z Podunají? Potom budeme rádi, když nám dáte vědět.

Projekty jsou dotovány z 85 % a partneři by měli být minimálně z pěti až šesti zemí z Podunají.

Pokud chcete informace o programu Interreg B Danube, o druhé výzvě a o podání žádosti nebo / a máte návrh na projekt, dejte vědět paní Vereně Pfeffer z poradenské kanceláře Dolní Bavorsko. Těšíme se na Vaše zavolání nebo na Váš email!

Koordinační místo pro přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního ruchuSmart factory pro malé a střední podniky