Koordinační místo pro přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního ruchu

„Sekretariát – koordinační místo pro přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního ruchu“ má za úkol podpořit spolupráci jednotlivých relevantních aktérů, umožnit a posílit strukturovanou výměnu informací a tím přispět k realizaci cílů Rozvojové studie – Bavorsko-Čechy. Úkoly a cíle přeshraničního managementu jsou následující:

  • Pomoc  při navazování  kontaktů a zlepšení spolupráce poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu, jako jsou např. organizace  podporující  rozvoj cestovního ruchu v regionech, turistická informační centra, volnočasová zařízení, hotely, restaurace, cestovní kanceláře, kulturní organizace s jejich kulturní nabídkou  v česko – bavorském příhraničí
  • Koncepce, plánování a realizace informačních a odborných akcí o aktuálním vývoji projektu a o plánovaných projektech pro vhodné aktéry na obou stranách hranice
  • Realizace jednotlivých cílů vychází z Rozvojové studie Čechy – Bavorsko
  • Probíhá neustálá koordinace činnosti s euroregiony a kanceláří Evropského regionu Dunaj – Vltava při realizaci projektů v oblasti kultury a cestovního ruchu
  • Vytvoření kontaktů pro realizaci cílů vyplývajících  z Rozvojové studie Čechy – Bavorsko a koordinace tematických schůzek za tímto účelem.

V případě dotazů se nevájte obracet na Simonu Fink: +49 (0) 99 21 / 950 – 445 fink@arberland-regio.de

Bavorsko-český den pro firmyNa jaře 2017 bude druhá výzva k programu Interreg B Danube!