Bavorsko-český den pro firmy

V dubnu 2017 pořádáme v Bayerisch Eisenstein bavorsko-český den pro firmy. Cílem je setkání firem z Dolního Bavorska, Plzeňského a Jihočeského kraje a zintenzivnění jejich přeshraniční spolupráce.

V první části budou odborné přednášky o aktuálním vývoji trhu, o přeshraničních spolcích a o společném bavorsko-českém trhu. Ve druhé části pak prezentace vybraných firem o bavorsko-české kooperaci.

Koordinační místo pro přeshraniční management v oblasti kultury a cestovního ruchu