4. Regionální fórum

06.06.2018 se setkali zástupci projektů vzniklých na základě Rozvojové studie pro bavorsko-český příhraniční prostor z Dolního Bavorska, Horní Falce a Horních Franků, aby informovali o aktuálním stavu jejich projektů, navázali nové kontakty a představili možnosti dalšího rozvoje projektů. Témata se rozprostírala od sociální sítí, kultury, jazyka, turismu přes zdravotnická a sociální témata až po hospodářská témata jako Průmysl 4.0. Regionální fórum bylo uspořádáno Bavorským státním miniterstvem financí, rozvoje venkova a domova ve spolupráci s poradenskou kanceláří Horní Franky.

Bavorsko – český kongres malých a středních podnikůEUREGIO EGRENSIS Infodny 2018