EUREGIO EGRENSIS Infodny 2018

„Aktuálně o programech INTERREG“, tak zněl titul první přednášky v rámci řady „EUREGIO EGRENSIS Infodny 2018“. Asi 30 účastníků se 21. června sešlo v Egerland-Kulturhaus, aby si poslechlo  nejnovější informace o programech INTERREG.

Po úvodním slově proneseném prezidentkou Euregia, Dr. Birgit Seelbinder,  nabídl jednatel Euregia, Harald Ehm, celkový přehled o programech INTERREG v česko-bavorském příhraničí a předběžný pohled do dotačního období po roce 2021.

V dalším průběhu dopoledne se Alexander Dietz soustředil na možnosti podpory česko-německých setkání z programu INTERREG Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020. Informoval především o možnostech s kritériích pro financování z fondu Malých projektů, který Euregio spravuje.

Poradce pro programy EU Interreg B a Interreg Europe, Robert Jodlbauer, informoval nakonec o možnostech podpory transevropských projektů z programů INTERREG B, Dunajský prostor, Střední Evropa, Severozápadní Evropa a INTERREG EUROPE. Především příklady konkrétních projektů objasnily přítomným smysl a účel těchto komplexních programů.

Další informace o EUREGIO EGRENSIS Infodnech 2018

4. Regionální fórum2. Bavorsko-česká burza firem