Bílá paní šla už dávno spát… - Setkání učitelů a lektorů češtiny

Inspirativní sobotu zažili 27. ledna účastníci Setkání učitelů a lektorů českého jazyka v prostorách vzdělávacího centra Volkshochschule im Lankreis Hof. Setkání se zajímavým programen uspořádalo EUREGIO EGRENSIS v rámci své jazykové ofenzivy společně s Centrem pro jazyky, střední a východní Evropy OTH Amberg-Weiden. Moderování se ujala PaedDr. Ladislava Holubová.

Nejprve informovali Alexander Dietz a Monika Langová o aktivitách Euregia v rámci jazykové ofenzivy a úkolech manažerky kontaktních sítí Horní Franky. Poté následovaly dvě odborné přednášky. Mgr. Renáta Burcsak představila internetovou platformu, na které mohou vytvářet online pracovní listy. V čase digitalizace se ukazuje, že nasazení digitálních médií ve výuce je dobrým prostředkem pro zvýšení motivace žáků k učení jazyka.  Účastníci měli také možnost si danou platformu vyzkoušet a sestavit vlastní pracovní listy.

Ve své interaktivní přednášce se následně Dr. phil. Kateřina Šichová z univerzity v Řezně zabývala nejznámějšími českými pověstmi a jejich využitím ve výuce jazyka. Na základě mnohých příkladů ukázala různé metody práce.  Účastníci se do přednášky aktivně zapojili a obohatili ji svými zkušenostmi a nápady. Nakonec si všichni společně zazpívali známou českou písničku, v níž zaznívá také text uvedený v názvu tohoto článku: „Bílá paní šla už dávno spát“ – „Die Weiße Frau ist schon lange schlafen gegangen“.

Účastníci měli během celého dne možnost k intenzivní diskusi. Organizátoři se už nyní těší na příští setkání.

3. regionální fórum v Neuburgu am Inn2. Bavorsko-český den pro firmy