3. regionální fórum v Neuburgu am Inn

15. listopadu 2017 se v Neuburgu am Inn konalo 3. regionální fórum, při němž představily svou činnost projekty z Rozvojové studie pro bavorsko-český příhraniční prostor z Dolního Bavorska, Horní Falce a Horních Franků. Jedním z projektů je „poradenská kancelář Dolní Bavorsko“, jejíž sídlo je u Evropského regionu Dunaj-Vltava ve Freyungu a která se zabývá dvěma oblastmi: EU-poradenstvím pro programy Interreg B a Interreg Europe a managementem kontaktních sítí Bavorsko-Čechy pro vědu a ekonomiku.V odpolední části fóra byly diskutovány zkušenosti v rámci několika oblastí, zejména rozdílné řeči a možná řešení této problematiky, nedostatek kvalifikované pracovní síly aj. Takto měly projekty navíc možnost se mezi sebou vzájemně více poznat. Cílem všech projektů je posílení bavorsko-českého příhraničí a jsou financovány bavorským ministerstvem financí, zemského rozvoje a vlasti. Na červen 2018 je naplánováno 4. regionální fórum.

Budoucnosti na dosah– Technologické fórum v PlzniBílá paní šla už dávno spát… – Setkání učitelů a lektorů češtiny