Praktický slovník pro záchranáře - Společně pomáhat

Spolupráce záchranných služeb v česko-bavorském příhraničí musí být ulehčena hlavně v oblasti jazyka. K tomu má přispět nová dvojjazyčná publikace EUREGIA EGRENSIS, která byla představena ve čtvrtek v Martkredwitzu. „Praktický slovník pro záchranáře – Společně pomáhat“ je název této česko-německé brožury, která byla vypracována v bilaterální skupině odborníků a vychází v rámci jazykové ofenzivy Euregia.

V roce 2016 bylo uzavřeno Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi ministerstvem vnitra, stavebnictví a dopravy Svobodného státu Bavorsko a Karlovarským, Plzeňským a Jihočeským krajem. Předcházela mu Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby z roku 2013. Oba dokumenty byly pro EUREGIO EGRENSIS podnětem a výzvou k vypracování česko-německého slovníku pro zdravotnickou záchrannou službu, který má ulehčit komunikaci mezi záchranáři na obou stranách hranice.

Po „Slovníku hasičství“, který byl vydán v roce 2010 a sklidil tehdy velký ohlas, se od konce roku 2016 zabývala pracovní skupina pod vedením EUREGIA EGRENSIS možností zprostředkování jazyka ve zdravotnické záchranné službe. Byla složena ze zástupců zdravotnické záchranné služby, operačních středisek na území Euregia, Kompetenčního a koordinačního centra pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu ve Furth im Wald, ale také z jazykových odborníků např. z Europa-Berufsschule Weiden a dalších odborníků z oblasti zdravotnictví.

Obsažena jsou témata od tísňového volání přes vyšetření, diagnózu, vybavení sanitky až po komunikaci v nemocnici. Jako grafiky s popisky jsou zahrnuta také speciální témata jako vodní záchranná služba, letecká záchranná služba nebo horská služba.

Vznikla obsáhlá publikace, která snad ulehčí porozumění při společných zásazích.

2. Bavorsko-český den pro firmy – 19. dubna 2018Bavorsko – český kongres malých a středních podniků